top of page
  • Writer's pictureRoberta D'Alessandro

Niet óf Engels óf Nederlands, kies voor beide talen, mijn opinie stuk in Trouw


Ik heb een opinie stuk voor Trouw geschreven over meertaligheid aan de Nederlandse universiteit.


bottom of page