• Roberta D'Alessandro

Niet óf Engels óf Nederlands, kies voor beide talen, mijn opinie stuk in Trouw


Ik heb een opinie stuk voor Trouw geschreven over meertaligheid aan de Nederlandse universiteit.


Recent Posts

See All

Upcoming talks

I am going to give a number of talks in January-March 2021: 13 January - Parametric Networks workshop, UAB Barcelona - invited talk 18 January - Federico II University of Naples - invited lecture 8 Fe