top of page
  • Writer's pictureRoberta D'Alessandro

Niet óf Engels óf Nederlands, kies voor beide talen, mijn opinie stuk in Trouw


Ik heb een opinie stuk voor Trouw geschreven over meertaligheid aan de Nederlandse universiteit.


Recent Posts

See All

New paper with Silvia Terenghi on the #monotonicitybias in language change. This paper presents some evidence that language change responds to what we call the "monotonicity bias" (see also Terenghi 2

bottom of page